آموزش تعمیرات ماشین لباسشویی و ظرفشویی

آموزش تعمیرات تخصصی ماشین لباسشوئی تمام اتوماتیک:

تشریح کامل ماشین لباسشوئی و قطعات مکانیکی آن
تشریح نحوه کارکرد و تعمیر شیر الکتریکی و انواع آن
انواع لوله های ورودی آب و تعمیرات آن
نحوه کار و انواع خازنهای پارازیت گیر و خازنهای موتور
نحوه کارکرد و تعمیر هیدروستات و هیدروسنسور (الکترونیک)
نحوه کارکرد و تعمیر انواع قفل کن درب لباسشوئی
نحوه کارکرد و تعمیر تایمرهای الکتریکی قدیمی و نیمه الکتریک
نحوه کارکرد و تعمیر بردهای الکترونیک
نحوه کارکرد و تعمیر موتورهای سیم پیچی قدیمی
نحوه کارکرد و تعمیر موتورهای ذغالی جدید
نحوه کارکرد و تعمیر هیترهای قدیمی و جدید
نحوه کارکرد و تعمیر ترموستاتهای قدیم
و ترمیستورهای الکترونیکی جدید و سنسورهای حرارتی
نحوه کارکرد و تعمیر انواع پمپ تخلیه
نحوه کارکرد و تعمیر پمپ سیرکولاسیون و پمپ حباب ساز
نحوه کارکرد و تعمیر حسگرهای جدید الکترونیکی
نحوه عیب یابی لباسشوئی های قدیم و جدید
نحوه نقشه خوانی کامل لباسشوئی به دو زیان انگلیسی و آلمانی
تشریح برنامه های لباسشوئی جدید و قدیم و معادل اصطلاحات انگلیسی و آلمانی
کار با ابزارهای سنجش الکترونیک (مولتی متر-اهم متر)
علائم بین المللی کارکرد لباسشوئی
تشریح قطعات الکترونیکی روی بردهای لباسشوئی
تعمیرات تخصصی برد به صورت کامل

آموزش تعمیرات تخصصی ماشین ظرفشویی :

تشریح کامل ماشین ظرفشویی و قطعات مکانیکی
تشریح انواع شلنگهای ورودی آب و تعمیرات آنها
نحوه کارکرد و تعمیر شیرهای الکتریکی و شیرهای مخزن جا نمکی
نحوه کارکرد مخزن نمک و مخزن رزین و طریقه ارتباط آنها
کار نمک در ظرفشویی
نحوه کارکرد اندازه گیرهای سختی آب منطقه و تنظیم اندازه مصرف نمک
نحوه کار و تعمیر پمپ سیرکولاسیون (موتور اصلی) ظرفشویی قدیمی
نحوه کار و تعمیر پمپ سیرکولاسیون جدید و دورهای مختلف آن
نحوه کارکرد و تعمیر انواع پمپ تخلیه آب
نحوه کارکرد و تعمیر هیدروستات قدیمی
نحوه کارکرد هیدروسنسورهای جدید
نحوه کارکرد و تعمیر دیگر سنسورهای اندازه گیری میزان آب داخل ظرفشویی
نحوه کارکرد تعمیر مخزن پودر و مایع شفاف کننده
نحوه کارکرد و تعمیر تایمرهای قدیمی الکتریکی و نیمه الکترونیکی
نحوه کارکرد و تعمیر بردهای الکترونیکی جدید
نحوه کارکرد و تعمیر هیترهای قدیمی و لوله ای جدید
نحوه کارکرد و تعمیر ترمیتورهای الکترونیکی
و سنسورهای حرارتی جدید الکترونیک
نحوه کارکرد و تعمیر میکروسوییچ درب ظرفشویی
نحوه عیب یابی انواع ظرفشویی قدیم و جدید
نقشه خوانی به دو زبان انگیسی و آلمانی
برنامه های کار ظرفشویی قدیم و الکتر ونیک جدید
برنامه های معادل ظرفشویی به دو زبان انگلیسی و آلمانی
علائم جدید و بین المللی ظرفشویی
قطعات الکترونیکی روی بردها و سایر قطعات
کار با ابزارهای سنجش الکترونیک مولتی متر-اهم متر
نحوه کار و تعمیرات انواع ترموستات های قدیمی
تعمیرات تخصصی برد به صورت کامل


حالت اول : کلاسهای هرروز
مدت دوره : 60 ساعت
روزهای برگزاری : شنبه تا چهارشنبه هر روز روزی 3 ساعت
مدت دوره 26 روز
حالت دوم: کلاسهای هرروز(فشرده)
مدت دوره : 60 ساعت
روزهای برگزاری : شنبه تا چهارشنبه هر روز
مدت دوره 17 روز
هم اکنون ثبت نام کنید