آموزش تعمیرات پکیج ، شوفاژ گازی و آبگرمکن دیواری

آموزش تعمیرات آبگرمکن دیواری

توانایی باز و بسته کردن قطعات آب گرم کن دیواری شمعک دار
ساختمان آب گرم کن های دیواری
باز و بسته کردن اجزای آب گرم کن گازسوز دیواری
اصول باز و بسته کردن کلاهک تعدیل و صفحه پشتی
باز و بسته کردن و سرویس کلاهک تعدیل
مبدل گرمایی ، رگلاتور آب گرم در آبگرم کن شمعک دار
طرز کار رگلاتور آب گرم کن شمعک دار
قطعات رگلاتور آبگرم کن شمعک دار
سیستم گاز آب گرم کن شمعک دار
رگلاتور گاز، سوپاپ اصلی گاز ، شیر پروانه ای
مجموعه شیر گاز
باز و بسته کردن و سرویس شیر گاز
باز و بسته کردن و سرویس نازل مشعل وچند راهه
ترموکوبل، شمعک، شیر مغناطیسی
فندک ، باز و بسته کردن شمعک و فندک
توانایی باز و بسته کردن و تست قطعات آبگرم کن دیواری بدون شمعک
باز کردن و سرویس اجزای رگلاتور آب در آب گرم کن بدون شمعک
رگلاتور آب، رگلاتور گاز، برد الکترونیک، میکروسویچ، شیربرقی
باز و بسته کردن برد در آب گرم کن های آیونایز
تفاوت رگلاتور های گاز در آبگرم کن های شمعک دار و بدون شمعک
تونایی عیب یابی و تعمیر آبگرم کن دیواری
جدول عیب یابی آب گرم کن گازسوز شمعک دار
روش های عیب یابی و تعمیر آبگرم کن دیواری
نمونه عیب یابی وتعمیر آب گرم کن گازسوز دیواری
توانایی رسوب زدایی آب گرم کن دیواری
منابع آب ، ویژگی های فیریکی و شیمیایی آب
رسوب در آب گرم کن های دیواری
وسایل رسوب زدایی، رسوب زدایی ثقلی
رسوب زدایی مبدل گرمایی آب گرم کن دیواری به روش ثقلی
رسوب زدایی با پمپ،رسوب زدایی مبدل گرمایی توسط پمپ
رسوب زدایی با دستگاه ویژه و نکات ایمنی


تشکیل کلاسهاي تعمیرات پکیج و شوفاژ دیواری و آبگرمکن دیواری به دو صورت زیر می باشد.
روش اول : کلاسهای هرروز
مدت دوره : 60 ساعت شامل 45 ساعت تعمیرات پکیج و 15 ساعت تعمیرات آبگرمکن دیواری
روزهای برگزاری : شنبه تا چهارشنبه هر روز ، 20 جلسه 30 ساعته
مدت دوره 26 روز

روش دوم : کلاسهای پنجشنبه و جمعه
مدت دوره : 60 ساعت شامل 45 ساعت تعمیرات پکیج و 15 ساعت تعمیرات آبگرمکن دیواری
روزهای برگزاری : پنجشنبه و جمعه ها
هر جلسه 5 ساعت ،تعداد جلسات 12جلسه
مدت دوره : یک ماه و نیم ، 6 هفته
هم اکنون ثبت نام کنید