تقویم آموزشی سال 1399

فروردین

نام دوره

تاریخ شروع

ساعت برگزاری

برنامه آموزشی

وضعیت ثبت نام

تعمیرات اسپلیت

18/01/99

12 - 09

شنبه تا چهارشنبه

ثبت نام

یخچال فریزرساید

18/01/99

14 - 12

شنبه تا چهارشنبه

ثبت نام

لباسشویی وظرفشویی

18/01/99

17 - 14

شنبه تا چهارشنبه

ثبت نام

پکیج و آبگرمکن دیواری

18/01/99

21 - 18

شنبه تا چهارشنبه

ثبت نام

تعمیرات اسپلیت

21/01/99

14 - 09

پنجشنبه ها

ثبت نام

یخچال فریزرساید

21/01/99

14 - 09

پنجشنبه ها

ثبت نام

لباسشویی وظرفشویی

21/01/99

20 - 15

پنجشنبه ها

ثبت نام

پکیج و آبگرمکن دیواری

21/01/99

20 - 15

پنجشنبه جمعه ها

ثبت نام

 

اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور

ثبت نام در دوره:


تاریخ شروع دوره های جدید تعمیرات

هم اکنون ثبت نام کنید