آموزش تخصصی تعمیرات برد لوازم خانگی1

آموزش تخصصی تعمیرات برد لوازم خانگی

دوره تعمیرات برد الکترونیک لوازم خانگی
مدت ۴۵ ساعت ۹ جلسه ۵ ساعته
روزهای برگزاری : پنجشنبه ها و جمعه ها
شهریه : 7.500.000 تومان

نام دورهتاریخ شروعساعت برگزاریبرنامه آموزشیوضعیت ثبت نام
تعمیرات بردهای اینورتر03/01/3015 تا 20پنجشنبه جمعه هاثبت نام
تعمیرات بردهای الکترونیک لوازم خانگی03/01/3010 تا 15پنجشنبه جمعه هاثبت نام

تعمیرات برد کنترل لوازم خانگی

 • معرفی و شناخت قطعات عمومی شامل مقاومت ،دیود،خازن، مدارات پایه الکترونیک
 • قوانین حاکم بر محاسبات در مدارات الکترونیک
 • آشنایی با قطعات پر کاربرد الکترونیک و نحوه تست آنها
 • رفتارشناسی قطعات
 • آشنایی با مدارات مجتمع پر کاربرد و عمومی در الکترونیک و منابع تغذیه
 • نقشه خوانی
 • نحوه ولتاژگیری و جریان گیری مدارات الکترونیک
 • آشنایی با اصول تست قطعات روی برد و خارج از برد
 • آشنایی با انواع بردها و ایرادات وارده بر آن
 • آشنایی با نحوه ی کار انواع مدارات تغذیه و بررسی عیوب آنها
 • تست قطعات عمومی و تخصصی شامل خازن ها ، آی سی ها ، سوئیچ ها ، رله ها (مکانیکی و نیمه هادی ها )
 • اصول لحیم کاری و ریبال قطعات و شستشوی برد

آموزش تعمیر

منابع تغذیه سوئیچینگ

عنوان دوره تعمیرات منابع تغذیه سوئیچینگ و خطی

فصل اول :

 • معرفی منابع تغذیه خطی
 • مزایا معایب منابع تغذیه خطی
 • منابع تغذیه غیر خطی (سوئیچینگ)
 • مزایا و معایب منابع تغذیه سوئیچینگ
 • بلوک دیاگرام منابع تغذیه خطی و سوئیچینگ

فصل دوم :

 • یکسوساز ورودی
 • مشکلات واحد یکسوساز ورودی و روشهای رفع آن
 • ترایاک و تریستور
 • استفاده از NTC
 • استفاده از مقاومت و رله و مشکلات استفاده از آنها
 • استفاده از مقاومت و ترایاک و مشکلات استفاده از آنها
 • روش تریستور نوری
 • فیلتر ورودی RFI/EF

فصل سوم:

 • معرفی مبدلهای قدرت سوئیچینگ
 • فلای بک یا باگ-بوست باک
 • باک-درایو

فصل چهارم:

 • معرفی ادوات قدرت سوئیچینگ
 • دیودهای قدرت
 • ساختمان دیودهای قدرت
 • عملکرد دیودهای قدرت در گرایش موافق
 • عملکرد دیودهای قدرت در گرایش مخالف
 • انواع دیود قدرت
 • دیود با بازیابی استاندارد یا همه منظوره
 • دیودهای با بازیابی سریع و فوق سریع
 • دیودهای شاتکلی
 • انواع ترانزیستور قدرت سوئیچینگ
 • ترانزیستور دوقطبی قدرت
 • سوئیچینگ
 • مدار دارلینگتون
 • مدار بیکر-کلمپ
 • ترانزیستور ماسفت قدرت سوئیچینگ
 • موازی سازی ماسفت ها

فصل پنجم:

 • مدارهای راه انداز
 • مدارهای راه انداز بیس
 • راه انداز شامل دیود و بیس
 • مدار راه انداز بهینه
 • تکنولوژی ساخت ترانزیستورهای ماسفت
 • راه اندازهای گیت
 • راه اندازهای گیت تشدیدی
 • تلفات توان گیت
 • انتقال توان و ملاحظات تطبیق

فصل ششم:

 • واحد کنترل PWM
 • نحوه کنترل PWM
 • معرفی تعدادی از مدارهای مجتمع کنترل کندده PWM
 • معرفی مدارات مجتمع مد جریانی (TL494 , SG3524 , UC1846 , … )

فصل هفتم:

 • تلفات سوئیچینگ و اسنابرها
 • تلفات سوئیچینگ در مبدل باک
 • مدارهای اسنابر
 • اسنابرهای با اتلاف
 • اسنابر ولتاژ RC ساده
 • اسنابرهای بی اتلاف
 • معرفی انواع اسنابر بی اتلاف

فصل هشتم:

 • تجزیه و تحلیل چند منبع تغذیه سوئیچینگ
 • مدار مجتمع TL494
 • مدار مجتمع UC 1846
 • مدار مجتمع SG2524
 • مدار مجتمع UC3842

فصل نهم:

 • راهنمای کلی رفع عیب در منابع تغذیه سوئیچینگ

فصل دهم:

 • نکات کلی و کاربردی بردهای سوئیچینگ
 • رفع عیب و تست قطعات و تعمیر اساسی انواع بردهای سوئیچینگ
هم اکنون ثبت نام کنید
به مشاوره نیاز دارید؟