آموزش تعمیرات منابع تغذیه سوئیچینگ​

سرفصل های آموزش تعمیرات منابع تغذیه سوئیچینگ

 • معرفی منابع تغذیه خطی
 • مزایا معایب منابع تغذیه خطی
 • منابع تغذیه غیر خطی (سوئیچینگ)
 • مزایا و معایب منابع تغذیه سوئیچینگ
 • بلوک دیاگرام منابع تغذیه خطی و سوئیچینگ
 • یکسوساز ورودی
 • مشکلات واحد یکسوساز ورودی و روشهای رفع آن
 • ترایاک و تریستور
 • استفاده از NTC
 • استفاده از مقاومت و رله و مشکلات استفاده از آنها
 • استفاده از مقاومت و ترایاک و مشکلات استفاده از آنها
 • روش تریستور نوری
 • فیلتر ورودی RFI/EF
 • سوئیچینگ
 • معرفی مبدلهای قدرت سوئیچینگ
 • فلای بک یا باگ-بوست باک
 • باک-درایو
 • معرفی ادوات قدرت سوئیچینگ
 • دیودهای قدرت
 • ساختمان دیودهای قدرت
 • عملکرد دیودهای قدرت در گرایش موافق
 • عملکرد دیودهای قدرت در گرایش مخالف
 • انواع دیود قدرت
 • دیود با بازیابی استاندارد یا همه منظوره
 • دیودهای با بازیابی سریع و فوق سریع
 • دیودهای شاتکلی
 • انواع ترانزیستور قدرت سوئیچینگ
 • ترانزیستور دوقطبی قدرت
نحوه تشکیل کلاسها :

1- کلاسهای پنجشنبه و جمعه

به مدت 25 ساعت

شهریه دوره:4/000/000 تومان

شهریه دوره : 4.000.000 تومان

 • مدار دارلینگتون
 • مدار بیکر-کلمپ
 • ترانزیستور ماسفت قدرت سوئیچینگ
 • موازی سازی ماسفت ها
 • مدارهای راه انداز
 • مدارهای راه انداز بیس
 • راه انداز شامل دیود و بیس
 • مدار راه انداز بهینه
 • تکنولوژی ساخت ترانزیستورهای ماسفت
 • راه اندازهای گیت
 • راه اندازهای گیت تشدیدی
 • تلفات توان گیت
 • واحد کنترل PWM
 • نحوه کنترل PWM
 • معرفی تعدادی از مدارهای مجتمع کنترل کندده PWM
 • معرفی مدارات مجتمع مد جریانی (TL494 , SG3524 , UC1846 , … )
 • تلفات سوئیچینگ و اسنابرها
 • تلفات سوئیچینگ در مبدل باک
 • مدارهای اسنابر
 • اسنابرهای با اتلاف
 • اسنابر ولتاژ RC ساده
 • انتقال توان و ملاحظات تطبیق
 • اسنابرهای بی اتلاف
 • معرفی انواع اسنابر بی اتلاف
 • راهنمای کلی رفع عیب در منابع تغذیه سوئیچینگ
 • نکات کلی و کاربردی بردهای سوئیچینگ
 • رفع عیب و تست قطعات و تعمیر اساسی انواع بردهای سوئیچینگ
 • مدار مجتمع TL494
 • مدار مجتمع UC 1846
 • مدار مجتمع SG2524
 • مدار مجتمع UC3842
 • تجزیه و تحلیل چند منبع تغذیه سوئیچینگ

ثبت نام در دوره آموزشی

هم اکنون ثبت نام کنید
به مشاوره نیاز دارید؟