فروردین
نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری برنامه آموزشی وضعیت ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 02/01/15 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/01/17 10 تا 15 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/01/17 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 02/01/17 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی اسپیلت 02/01/19 09 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/01/21 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/01/21 11 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/01/21 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات لباسشویی و ظرفشویی 02/01/21 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات برد های الکترونیک 02/01/31 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات لباسشویی و ظرفشویی 02/01/31 15 تا 20 پنجشنبه ها ثبت نام
اردیبهشت
نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری برنامه آموزشی وضعیت ثبت نام
تعمیرات لباسشویی و ظرفشویی 02/02/05 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/02/05 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/02/14 10 تا 15 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات برد های الکترونیک 02/02/14 09 تا 14 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/02/17 11 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی اسپیلت 02/02/24 09 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 02/02/24 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
خرداد
نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری برنامه آموزشی وضعیت ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 02/03/01 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/03/04 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/03/07 11 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/03/08 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی اسپیلت 02/03/11 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات لباسشویی و ظرفشویی 02/03/21 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 02/03/25 9 تا 14 پنجشنبه ها ثبت نام
تعمیرات لباسشویی و ظرفشویی 02/03/25 15 تا 20 پنجشنبه ها ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی اسپیلت 02/03/28 09 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام

هم اکنون ثبت نام کنید
درخواست مشاوره
نیاز به مشاوره دارید؟
سلام 👋
اگر نیاز به مشاوره دارید می توانید بصورت آنلاین با ما در تماس باشید.