آبان
نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری برنامه آموزشی وضعیت ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/08/15 11 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/08/18 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 02/06/20 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات بردهای الکترونیک 02/08/11 09 تا 14 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 02/08/15 09 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 02/08/25 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی 02/08/30 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی 02/08/18 10 تا 15 پنجشنبه ها ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/08/27 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/08/30 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات مایکروفر ، جاروبرقی جاروبرقی آبمیوه گیری 02/08/30 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
آذر
نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری برنامه آموزشی وضعیت ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/09/04 11 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 02/09/11 09 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 02/09/11 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی 02/09/11 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/09/11 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/09/12 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 02/09/16 09 تا 14 پنجشنبه ها ثبت نام
تعمیرات بردهای الکترونیک 02/09/16 09 تا 14 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/09/16 10 تا 15 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 02/09/16 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/09/30 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام

هم اکنون ثبت نام کنید
به مشاوره نیاز دارید؟